info
Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku www.scanflow.sk. Veríme, že na nej nájdete všetky odpovede na svoje otázky. IKARO s.r.o.

Základné informácie o ScanFlow

ScanFlow - Jednoduchá digitalizácia dokumentov

Produkt ScanFlow je určený do firemného prostredia a umožňuje jednoduché skenovanie papierových dokumentov priamo do formátov MS Word (doc/docx) a Excel (xls/xlsx), ako aj do prehľadávateľného formátu PDF. Okrem toho poskytuje základné riešenie pre efektívnu a rýchlu archiváciu naskenovaných dokumentov s možnosťou zadávania metadát priamo z panelu multifunkčného zariadenia. Vďaka možnosti konverzie dokumentov do editovateľnej podoby priamo z multifunkčného zariadenia Konica Minolta získavajú všetci užívatelia možnosť využiť túto funkcionalitu bez toho, aby museli mať nainštalovanú akúkoľvek aplikáciu na svojom počítači. Jednoducho zvolia na multifunkčnom zariadení typ formátu súboru a dokument naskenujú. ScanFlow automaticky prekonvertuje dokument do požadovaného formátu a odošle ho priamo do e-mailovej schránky užívateľa. Naviac ponúka ScanFlow funkcionalitu archivácie dokumentov, ako sú napr. faktúry, zmluvy, či iné dokumenty potrebné k uschovaniu. Administrátor definuje adresáre, do ktorých majú byť dokumenty ukladané a taktiež pravidlá pre pomenovávanie súborov. Užívateľ potom už len zvolí archív, zadá parametre súboru, ako napr. kľúčové slová dokumentu, a naskenuje. ScanFlow zmení dokument do prehľadávateľného PDF, doplní zadané parametre a uloží ho do zvoleného adresára podľa pravidiel pomenovávania súboru.

Funkcie


Jednoduché skenovanie do e-mailu alebo do adresára

- možná voľba výstupných formátov súboru: PDF, sPDF, PDF/A, WORD (doc/docx), EXCEL (xls/xlsx), jpg, tiff
- možnosť voľby/vyhľadávanie príjemcu v AD, LDAP

Skenovanie do archívu s OCR do formátu sPDF

- Definovanie viacerých adresárov
- Dynamické pomenovanie súborov
- Zadávanie metadát priamo z panelu multifunkčného zariadenia
- Možnosť volania externého spracovania

Autorizácia užívateľa

- Interný zoznam (importovateľný z csv, xls)
- AD, LDAP
- Integrácia s overením užívateľa na MFP

Výhody

- ScanFlow prináša jednoduché riešenie pre digitalizáciu papierových dát s pokročilými funkciami
- ScanFlow šetrí Váš čas, manuálne prepisovanie dokumentov je teraz minulosťou
- Implementácia ScanFlow je jednoduchá a nevyžaduje si inštaláciu na každom užívateľskom počítači, postačí jeden počítač alebo server
- Nie sú potrebné žiadne školenia užívateľov, pohodlné používanie aplikácie je zabezpečené cez intuitívny ovládací panel
- Požadované parametre súboru je možné definovať priamo na multifunkčnom zariadení