info
Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku www.scanflow.sk. Veríme, že na nej nájdete všetky odpovede na svoje otázky. IKARO s.r.o.

Často kladené otázky. Aby ste poznali odpovede.

1. Ako sa dá zistiť, že PDF dokument je vo formáte PDF/A (archívne PDF)?

Najjednoduchším spôsobom ako to zistiť, je otvoriť PDF dokument v programe Adobe Reader. Ak bol dokument vytvorený vo formáte PDF/A, v hornom vodorovnom paneli programu sa o tom zobrazí jednoznačná informácia. (viď. obrázok)


2. Prečo je výsledný editovateľný dokument na prvý pohľad iný, ako pôvodný?

V prípade, že pôvodný dokument, ktorý chceme previesť do editovateľnej formy (napr. do súboru formátu doc), bol pôvodne vytvorený v inom programe ako ten, ktorý používame na formátovanie výsledného dokumentu (v našom prípade Microsoft Word), môže výsledný dokument vykazovať už na prvý pohľad iné vlastnosti, ako mal dokument pôvodný - napr. inú štruktúru, dĺžku a odsadenie textu, veľkosť a typ použitých fontov, zarovnanie ap.). Toto vzniká najmä v prípadoch, ak možnosti formátovania programu Microsoft Word nepostačujú na možnosti formátovania pôvodného dokumentu t.j. vtedy, ak pôvodný dokument bol vytvorený s vyššou zložitosťou formátovania textu, prípadne pri ňom boli použité špeciálne fonty, ktorými Microsoft Word nedisponuje a budú tak musieť byť v cieľovom dokumente nahradené najbližším dostupným fontom (rovnaká analógia platí pre prevody dokumentov do formátu xls (Microsoft Excel)). Tu si však treba uvedomiť, že pokiaľ ide o obsahovú stránku výsledného dokumentu, tá je v plnej zhode s obsahom pôvodného dokumentu t.j. pôvodný a výsledný dokument majú síce odlišný vzhľad (formátovanie), avšak zhodný obsah.

Ukážka pôvodného papierového dokumentu
Výsledný, obsahovo nezmenený, dokument vo formáte doc


3. Prečo ScanFlow spolupracuje iba s multifunkčnými zariadeniami KONICA MINOLTA a nie s multifunkčnými zariadeniami iných výrobcov, prípadne iba so samotnými skenermi?

Aplikácia ScanFlow vyžaduje od všetkých spolupracujúcich zariadení funkcionalitu OPEN API (Open aplication interface). Keďže ScanFlow je produktom spoločnosti Konica Minolta, tá si ho vyvinula na plnú kompatibilitu so svojim produktovým radom multifunkčných zariadení (samostatné skenery Konica Minolta nevyrába). Scanflow takto v praxi plnohodnotne funguje iba s multifunkčnými zariadeniami Konica Minolta, ktorých súčasťou je aj samotný skener. Použitie Scanflow je možné aj s multifunkčnými zariadeniami iných výrobcov - obvykle to však má za následok obmedzenú funkcionalitu samotného Scanflow.


4. Ako sa dá zistiť, že PDF dokument je v prehľadávateľnom formáte (sPDF)?

Po otvorení dokumentu PDF v ľubovoľnom programe pre čítanie tohto formátu (najlepšie Adobe Reader) zadáte kombináciu kláves CTRL+F, ktorá spôsobí aktiváciu vyhľadávacieho okna (viď. obrázok), do ktorého je potrebné zadať požadovaný text (pre test je najvhodnejšie zvoliť si taký text, ktorý sa v dokumente reálne nachádza). Ak po následnom stlačení klávesy ENTER (aktivácia vyhľadávania) program hľadaný text označí, dokument je v prehľadávateľnom formáte.

Ukážka pôvodného papierového dokumentu
Dokument v požadovanom prehľadávateľnom formáte (sPDF)