info
Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku www.scanflow.sk. Veríme, že na nej nájdete všetky odpovede na svoje otázky. IKARO s.r.o.

Základné informácie o ScanFlow

Aké má ScanFlow praktické výhody pre firmu?Praktických výhod implementácie riešenia ScanFlow pre firmu či inú organizáciu je skutočne veľa. Rozoberme si však všetky výhody tak, ako sú prínosné pre jednotlivé osoby v organizácií.

Bežní užívatelia
- Výrazne zjednodušenie práce odstránením náročného a časovo zdĺhavého prepisovania papierových dokumentov
- Intuitívne ovládanie, pomocou ktorého sú zoskenované dokumenty prevedené do Wordu alebo Excelu skutočne na jedno kliknutie
- Nie je nutné vedieť ovládať ďalšie špeciálne aplikácie alebo zariadenia a učiť sa s ňou pracovať
- Vysoká rýchlosť spracovania dokumentov, ktoré sú odoslané formou e-mailu alebo uložené do vopred zadefinovaného úložiska v priebehu niekoľkých sekúnd

Finančný riaditeľ
- Nízka počiatočná investícia - nie je nutný nákup drahých licencií pre každého užívateľa, pre všetkých užívateľov stačí jedna licencia, ktorá je nainštalovaná na jedinom PC a využívajú ju prostredníctvom MFP (cenová politika)
- Niekoľkonásobné zrýchlenie a zjednodušenie práce zamestnancov, ktorí nestrácajú čas pri zbytočne náročnom ručnom prehľadávaní papierových dokumentov
- Efektívnejšie využitie práce zamestnancov, ktorí zbytočne neplytvajú úsilím nad mechanickým prepisom papierových dokumentov

IT správca
- Jednoduchá centrálna správa bez ohľadu na veľkosť riešenia
- Prepojenie s adresárovými službami, ktoré zjednodušujú administráciu užívateľov