info
Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku www.scanflow.sk. Veríme, že na nej nájdete všetky odpovede na svoje otázky. IKARO s.r.o.

<< SPÄŤ NA VÝHODY

Množstvo výhod v jednom produkte

Archivácia dokumentov

ScanFlow prináša možnosť digitálnej archivácie dokumentov bez potreby udržiavania ich pôvodnej papierovej verzie. ScanFlow Vám okrem možnosti digitalizácie papierových dokumentov do editovateľnej podoby (Word, Excel), ponúka aj možnosť prevodu dokumentu do prehľadávateľného formátu PDF (sPDF), ktorý Vám umožní okamžité nájdenie požadovaného textu aj v rozsiahlom, mnohostranovom, dokumente. Samotná prehľadávateľnosť dokumentu je kľúčová pre vyhľadávanie akéhokoľvek textu tak v rozsiahlych dokumentoch ako aj v mnohosúborových dátových štruktúrach.

ScanFlow taktiež prináša aj prevod do archívneho formátu PDF/A, ktorý je obecne platným štandardom pre archiváciu dokumentov garantujúci možnosť jeho prečítania aj budúcimi verziami programov pre čítanie PDF. Vlastnosti tohto formátu upravuje aj norma ISO 19005-1:2005, ktorá definuje štandardy pre dlhodobú elektronickú archiváciu dokumentov.

Ukážka pôvodného papierového dokumentu
Dokument v požadovanom prehľadávateľnom formáte (sPDF)
Dokument v požadovanom archívnom formáte (PDF/A)